Mama (Ma ma he qi tian de shi jian)

Girls Always Happy (Rou Qing shi)

Une Vie simple (Tao Jie)

The Cloud in her Room

Spring Sparrow (Chun tian de ma que)

Les Anges portent du blanc (Jia nian nua)

When a City Rises

Vénus sur la rive (Venus by Water)

Bipolar